Zelfredzaamheid bevorderen

De zelfredzaamheid van mensen wil Diyo Nepal graag bevorderen. Daarmee kunnen duurzame verbeteringen in gang worden gezet. Diyo Nepal doet dit door het scheppen van kansen en concrete mogelijkheden waarmee mensen op eigen kracht vooruit komen. Diyo Nepal werkt ter plaatse via persoonlijke benadering; door het  herkennen en helpen ontplooien van talenten en het  inschakelen van mensen met talent.

Verbeteringen beginnen op kleine schaal

Diyo Nepal is gespitst op het aanmoedigen van plaatselijke initiatieven om armoede te bestrijden. Verbeteringen beginnen op kleine schaal, maar werken in steeds grotere kringen door. Diyo Nepal ondersteunt zelfredzaamheid door samenwerking, met concrete middelen of door begeleiding.
Voorbeelden hiervan:

 

Verbeteringen beginnen op kleine schaal