Logo effatha

Stichting vrienden van Effatha
De Stichting Vrienden van Effatha is een goede doelen organisatie. Ze ondersteunt projecten in binnen- en buitenland, die bijdragen aan een structurele verbetering van de positie van doven en mensen met een communicatieve beperking. St. Diyo Nepal wil samen met de St. Vrienden van Effatha een regionaal doveninternaat oprichten in het Dhading district. De plannen hiervoor liggen klaar. De uitvoering begint zodra er vanuit de plaatselijke overheden voldoende draagvlak is. www.vriendeneffatha.nl