We hebben een uitgebreide brief van Ilse omgezet naar een nieuwe Update. Ilse vertelt daarin op betrokken en beeldende wijze welk rol Huize Sapkota speelt in het leven van zorg behoeftige mensen in Dhading en Kathmamdu. Het onderstreept het belang van de voortgang van de bouw van het nieuwe onderkomen, Ananda Home. We hebben de brief wat ingekort, is nog steeds lang, maar volgens ons boeiend om te lezen. Deze bijzondere Update is te vinden onder Update juli 2017.

Hits: 77
Waardeer dit blogartikel:
0

Geplaatst door op in Nieuws

Deze week is de tijdelijke stichting ‘Stenen voor Nepal’ met haar inzamelactie begonnen! Doel is om  geld in te zamelen voor een nieuw ontmoetings- en zorgcentrum van Ilse en Shiva in Kathmandu. Hun huidige onderkomen is door de aardbevingen te zwaar beschadigd om mensen verantwoord onderdak te bieden. Het bouwen van Ananda Home, Huis van Vreugde, is niet in te passen binnen de doelstellingen van Diyo Nepal. Daarom is gekozen voor een aparte, volledig onafhankelijke stichting om dit te kunnen realiseren. Stichting Diyo Nepal juicht het initiatief van harte toe! Draag uw steentje bij en koop naast uw gebruikelijke bijdrage één of meer symbolische stenen á € 10,- . Klik op NL68 TRIO 0197616623 om direct te ‘kopen’ of klik op Stenen voor Nepal voor de website met meer informatie.

Hits: 413
Waardeer dit blogartikel:
0

Geplaatst door op in Nieuws

De Diyo Update van het derde kwartaal is te vinden onder downloads. Sinds die in de periode van mei tot juni wat frequenter verscheen, schakelen we nu terug naar een kwartaaluitgave. Hierbij ontvangt u weer een Diyo Update. Eind juli vlogen Ilse en de kinderen onder escorte van Shiva terug naar Kathmandu. Ze zijn ruim een jaar in Nederland geweest om de gevolgen van de aardbeving te verwerken. Deze Diyo Update informeert u over de recente ervaringen van Shiva en Ilse in Dhading en over de acties tot wederopbouw.

Hits: 428
Waardeer dit blogartikel:

Geplaatst door op in Nieuws

25 april 2016 is een gedenkwaardige dag. Het is een jaar geleden dat duizenden mensen in Nepal werden verrast door een heftige aardbeving. De chaos en het leed dat hierna volgde duurt nog steeds voort, helaas is wederopbouw ook nu nog amper mogelijk. Met een herdenkingsuitgave staan we stil bij wat zich sinds een jaar afspeelt in Nepal en met name in het district Dhading.

Veldwerker Shiva Sapkota blikt in een blog terug op het rampjaar 2015. Bijzonder zoals hij samen met zijn vrouw en collega Ilse tussen al het leed en gemis oog heeft voor de lichtpuntjes ondanks of dankzij dit rampjaar.

 

 

 

Hits: 571
Waardeer dit blogartikel:
0

Geplaatst door op in Nieuws

Dankzij een trouwe groep donateurs heeft Diyo Nepal de afgelopen 7 jaar zestig kinderen naar de basisschool kunnen laten gaan. Veel mensen in het Dhading district houden hun kinderen thuis omdat er geen geld voor de school is en omdat ze nodig zijn voor het werk op het land en in huis (vergelijkbaar met de situatie in Nederland rond 1850).

Desondanks hebben de veldwerkers zestig ouders zover gekregen om 1 of meer kinderen naar school te laten gaan. De schoolkosten worden betaald en de gezinnen worden door de veldwerkers persoonlijke ondersteund in goede voeding, sanitair en werkplanning zodat de kinderen school en werk kunnen volhouden. Het blijkt dat deze kinderen stuk voor stuk heel graag naar school gaan. Ook de ouders geven aan passende begeleiding te krijgen om hun kinderen te ondersteunen. Ze zien nu zelf ook in dat scholing van hun kinderen in het belang is van het hele gezin. 

Dankzij een nieuwe veldwerker is Diyo Nepal in staat om 30 extra schoolkinderen en hun gezinnen te ondersteunen. Voor € 25,- per maand kunt u een kind een jaar lang naar school laten gaan. Wordt u onze extra donateur?  

Hits: 659
Waardeer dit blogartikel:
0