Educatie vergroot zelfredzaamheid

Analfabetisme komt veel voor in ons werkgebied, bij volwassenen en bij kinderen. Diyo Nepal laat kinderen naar school gaan, volwassen bieden wij cursussen en voorlichting. Wie kan lezen en schrijven heeft meer kansen om een beter bestaan op te bouwen.
Kennis van bijvoorbeeld Engels of van landbouwmethoden, helpt bij het vinden van inkomsten. Educatie bestaat bij Diyo Nepal uit onderwijs, voorlichting, vorming en coaching.

Van jongs af aan meehelpen

Voorzien in het levensonderhoud vergt veel van de mensen in het Dhading district. Kinderen zijn gewend om van jongs af aan mee te helpen op het land en in huis. Daarnaast is er weinig of geen geld om kinderen naar school te laten gaan.

Schoolgarantie

Met maandelijkse donaties garandeert Diyo Nepal dat kinderen de basisschool kunnen afronden. Voor sommige kinderen is vervolgonderwijs zinvol. Dit wil Diyo Nepal dan ook graag mogelijk maken.

Lopende educatieprojecten

  • Alfabetiseringscursussen
  • Naaicursussen voor vrouwen
  • Cursussen Engels
  • Bijscholing leerkrachten
  • Voorlichting over gezondheid, hygiëne en voeding
  • Landbouwvoorlichting
  • Praatgroepen
  • Healthcamps

Gemeenschapscentra

Educatieve activiteiten vinden plaats in twee gemeenschapscentra in het landelijke gebied. Deze multifunctionele community houses  heeft Diyo Nepal met speciale donaties laten bouwen.

 

Betere kansen voor hen wanneer ze naar school mogen!