Nieuwsbrieven

2017

Uitnodiging lustrum Diyo Nepal op 14 januari 2018

Update juli 2017

Nieuwsbrief Persona Dolls Dhading mei 2017

2016

Diyo Update november 2016

Diyo Update augustus 2016

Diyo Update Herdenkingsuitgave, april 2016

2015

Diyo Update december 2015

Diyo Update september 2015

Diyo Update week 25

Diyo Update week 23

Diyo Update week 21

Diyo Update week 20

Diyo Update week 19

Diyo Update januari 2015

 

 

Jaarverslagen

en beleidsdocumenten

2017

Beleidsvisie 2017

2016

Jaarverslag 2016 en financiële rapportage

2015

Jaarverslag 2015 en financiële rapportage

2014

Jaarverslag 2014 en financiële rapportage

2013

Jaarverslag 2013 en financiële rapportage

2012

Jaarverslag 2012

Financieel overzicht 2012

Kopy oprichtingsakte Stichting Diyo Nepal, 14 december 2007

Folder Diyo nepal

Folder Diyo Nepal

Deze folder is bedoeld om uit te delen bij gelegenheden waar Diyo Nepal zich als stichting presenteert. Print de folder gerust uit om Diyo Nepal verder bekend te maken.

Diversen

Overeenkomst periodieke giften (volledig aftrekbaar)

De Belastingdienst maakt het mogelijk om uw gift aan stichting Diyo Nepal voor 100% aftrekbaar te maken voor belasting. Dat kan met het ondertekenen van een overeenkomst met Diyo Nepal, waarmee u voor 5 jaar een bepaald bedrag schenkt. Daarmee verlaagt u uw belasting en heeft de stichting de garantie van vaste inkomsten. Een win-win situatie dus! Via deze download kunt u de overeenkomst met toelichting en werkwijze printen. Als u uw gegevens invult en het formulier (in 2-voud) aan ons opstuurt dan ontvangt u van ons het volledige ingevulde en ondertekende formulier terug en is uw periodieke gift aftrekbaar.