Acties en projecten Diyo Nepal

Concreet, praktisch en vanuit het hart! Dat is kenmerkend voor de acties, evenementen en projecten van en voor Stichting Diyo Nepal. Allerelei acties vinden ook in Nederland plaats. Altijd met het doel het werk van Diyo Nepal te steunen. De kracht van Diyo Nepal is de betrokkenheid en inzet van velen, met grotere of kleinere acties. Met individuele initiatieven, door scholen, organisaties of bedrijven.

Projecten en activiteiten in Nepal

Projecten en andere activiteiten van Diyo Nepal worden alle georganiseerd in het land zelf, in het Dhading district. Bij deze projecten worden zoveel mogelijk de mensen in Nepal betrokken en plaatselijke mogelijkheden benut. De projecten van Diyo Nepal beginnen kleinschalig. Daarmee zijn ze te overzien en succesvol te realiseren. Donaties en inkomsten uit acties maken het mogelijk om projecten te ontwikkelen, te herhalen en uit te breiden.

Wat kunt u doen?

Denkt u bijvoorbeeld aan:

  • Een eigen kleinschalige actie op touw zetten.
  • Enthousiasme over Diyo Nepal met anderen delen.
  • Meehelpen bij evenementen.
  • Het werk steunen met een gift of nalatenschap.
  • Een van de projecten van Diyo Nepal sponsoren.
  • Vanuit bedrijf of branche samenwerken met mensen in Nepal.

Diyo Nepal werkt met directe, korte lijnen. Met concreet resultaat. Zoveel mensen zoveel mogelijkheden! Er is volop ruimte voor initiatieven en ideeën om aan de doelstellingen van Diyo Nepal bij te dragen.

Graag denken we met u mee! Neem contact met ons op.

 

 

Diyo Nepal slaat een brug tussen culturen in Oost en West