Een jaar na de aardbevingen van 2015

2015 was een rampjaar voor de bevolking van Nepal: twee zware aardbevingen en een langdurige grensblokkade.

De veldwerkers van Diyo Nepal stellen alles in het werk voor de ruim 500 gezinnen in Dhading.

Blijf hun werk steunen met donaties (reknr. NL 75 RABO 0137589131)

 

Ontvang een email bij een nieuw bericht op de website, wordt abonnee van de nieuwspagina

Leefomstandigheden

Leefomstandigheden verbeteren is het fundament onder het werk van Diyo Nepal.

De Leefomstandigheden in het werkgebied zijn vaak slecht. Gebrek aan hygiëne, ziekten, kledingtekort en eenzijdige voeding.

Zelfredzaamheid

Zelfredzaamheid bevorderen. Kansen en mogelijkheden scheppen, talenten benutten.

Zelfredzaamheid is duurzaam. Diyo Nepal wil zelfredzaamheid bevorderen. Mogelijkheden bieden aan mensen in Nepal om talenten te ontplooien.

Educatie

Educatie zetten wij in om zelfredzaamheid te vergroten. Leren lezen en schrijven, voorlichting.

Analfabetisme komt veel voor in ons werkgebied. Diyo Nepal laat kinderen naar school gaan. Volwassen bieden wij cursussen en voorlichting.